Donaties

Steun Stichting Terre-Rett Syndroom Fonds

Stichting Terre is afhankelijk van sponsors en donateurs om haar projecten te kunnen verwezelijken.

Help kinderen met het Rett syndroom alles uit het leven te halen wat er in zit.

U kunt ons financieel steunen door:

  • vaste donateur te worden
  • een eenmalige donatie te doen
  • het storten van een gift

Uw giften zijn welkom op bankrekeningnummer NL77INGB0000001932  t.n.v. Stichting Terre-Nederlandse Rett Syndroom Fonds te Leidschendam.        

Stichting Terre is een Algemeen Nut Beoogde Instelling. Voor donateurs betekent die status dat ze giften aan Stichting Terre volgens geldende regels mogen aftrekken voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Overlegt u met uw notaris of belastingadviseur.

Particulieren en bedrijven kunnen donaties fiscaal aftrekken! Bedrijven en ondernemers kunnen vanaf € 227,- fiscaal aftrekken. Het aftrekbare bedrag mag echter niet hoger zijn dan 6% van de jaarwinst. Doneert u als particulier dan zijn er ook aftrekmogelijkheden, gedeeltelijk of geheel via een lijfrente. De giftenaftrek in de inkomstenbelasting bedraagt dan: het meerdere boven 1% van het gezamenlijk verzamelinkomen (min. € 60) met een maximum van 10% van het verzamelinkomen.

Eenmalige, maandelijkse en jaarlijkse donaties kunt u via uw eigen bank overmaken op NL77INGB0000001932 t.n.v. Nederlandse Rett Syndroom fonds.