Doelstelling

Stichting Terre – Rett Syndroom Fonds

Het direct ondersteunen van toegepast wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling van therapieën zodat kinderen met het Rett syndroom alles uit het leven kunnen halen wat erin zit!

Stichting Terre – Rett Syndroom Fonds ondersteunt de projecten financieel en organiseert overleg tussen (internationale) specialisten van verschillende medische instellingen zodat de beschikbare kennis wordt gedeeld. Stichting Terre is voor deze projecten ook intermediair tussen patiënten, ouders en verzorgers enerzijds en medische partners anderzijds.

Voor het realiseren van onze doelstellingen zijn ruime financiële middelen noodzakelijk.

Stichting Terre – Dutch Rett Syndrome Foundation

The Dutch Rett Syndrome Foundation supports basic and applied research projects that lead to the development of treatments that reduce symptoms and open up new pathways to the cure of Rett syndrome.

The Dutch Rett Syndrome Foundation is co-founder of the Dutch Rett-expertise centre located in Maastricht, The Netherlands.

The Dutch Rett Syndrome Foundation is a mediator between patients, parents, caregivers and medical professionals and informs all people involved about the latest developments in Rett syndrome research.